Nước Hoa Dưỡng Tóc Helen Hair Size 10ml Nước Hoa Dưỡng Tóc Helen Hair Size 5ml Combo Dày Tóc Vàng Sáng 51cm (ngang eo) Combo Dày Tóc Vàng Sáng 46cm (chạm eo) Combo Dày Tóc Vàng Sáng 41cm (ngang ngực) Combo Dày Tóc Nâu Vàng 26cm (chạm vai) Combo Dày Tóc Nâu Đỏ Sáng 26cm (chạm vai) Combo Dày Tóc Nâu Hạt Dẻ 26cm (chạm vai) Combo Dày Tóc Nâu Socola 26cm (chạm vai) Combo Dày Tóc Nâu Tối 26cm (chạm vai) Combo Dày Tóc Đen Nhuộm 26cm (chạm vai) Combo Dày Tóc Đen Tự Nhiên 26cm (chạm vai) Combo Dày Tóc Nâu Vàng 31cm (chạm xương quai) Combo Dày Tóc Nâu Đỏ Sáng 31cm (chạm xương quai) Combo Dày Tóc Nâu Hạt Dẻ 31cm (chạm xương quai) Combo Dày Tóc Nâu Socola 31cm (chạm xương quai) Combo Dày Tóc Nâu Tối 31cm (chạm xương quai) Combo Dày Tóc Đen Nhuộm 31cm (chạm xương quai) Combo Dày Tóc Đen Tự Nhiên 31cm (chạm xương quai) Tóc Đuôi Ngựa Đen Tự Nhiên 56cm Tóc đuôi ngựa Đen Tự Nhiên 61cm Tóc Mái Bằng Vàng Sáng Tóc Mái Bằng Nâu Tối Tóc Mái Bằng Đen Tự Nhiên Tóc Mái Thưa Vàng Sáng Tóc Mái Thưa Nâu Tối Tóc Mái Thưa Đen Tự Nhiên Tóc Che Phủ Hói Nâu Tối 30cm Tóc Che Phủ Hói Đen Tự Nhiên 30cm Combo Dày Tóc Nâu Vàng 56cm (qua eo) Combo Dày Tóc Nâu Đỏ Sáng 56cm (qua eo) Combo Dày Tóc Nâu Hạt Dẻ 56cm (qua eo) Combo Dày Tóc Nâu Socola 56cm (qua eo) Combo Dày Tóc Đen Nhuộm 56cm (qua eo) Combo Dày Tóc Nâu Tối 56cm (qua eo) Combo Dày Tóc Đen Tự Nhiên 56cm (qua eo) Combo Dày Tóc Nâu Vàng 51cm (ngang eo) Combo Dày Tóc Nâu Hạt Dẻ 51cm (ngang eo) Combo Dày Tóc Nâu Đỏ Sáng 51cm (ngang eo) Combo Dày Tóc Nâu Tối 51cm (ngang eo) Combo Dày Tóc Đen Nhuộm 51cm (ngang eo) Combo Dày Tóc Nâu Socola 51cm (ngang eo) Combo Dày Tóc Đen Tự Nhiên 51cm (ngang eo) Combo Dày Tóc Nâu Vàng 46cm (chạm eo) Combo Dày Tóc Nâu Đỏ Sáng 46cm (chạm eo) Combo Dày Tóc Nâu Hạt Dẻ 46cm (chạm eo) Combo Dày Tóc Nâu Socola 46cm (chạm eo) Combo Dày Tóc Nâu Tối 46cm (chạm eo) Combo Dày Tóc Đen Nhuộm 46cm (chạm eo) Combo Dày Tóc Đen Tự Nhiên 46cm (chạm eo) Combo Dày Tóc Nâu Vàng 41cm (ngang ngực) Combo Dày Tóc Nâu Đỏ Sáng 41cm (ngang ngực) Combo Dày Tóc Nâu Hạt Dẻ 41cm (ngang ngực) Combo Dày Tóc Nâu Socola 41cm (ngang ngực) Combo Dày Tóc Nâu Tối 41cm (ngang ngực) Combo Dày Tóc Đen Nhuộm 41cm (ngang ngực) Combo Dày Tóc Đen Tự Nhiên 41cm (ngang ngực) Combo Dày Tóc Nâu Vàng 36cm (chạm ngực) Combo Dày Tóc Nâu Đỏ Sáng 36cm (chạm ngực) Combo Dày Tóc Nâu Hạt Dẻ 36cm (chạm ngực) Combo Dày Tóc Nâu Socola 36cm (chạm ngực) Combo Dày Tóc Nâu Tối 36cm (chạm ngực) Combo Dày Tóc Đen Nhuộm 36cm (chạm ngực) Combo Dày Tóc Đen Tự Nhiên 36cm (chạm ngực) Tóc nối tại nhà Vàng Sáng 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Vàng Tẩy 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Nâu Vàng 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Nâu Đỏ Sáng 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Nâu Hạt Dẻ 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Nâu Socola 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Nâu Tối 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Đen Nhuộm 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Vàng Sáng 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Vàng Tẩy 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Nâu Vàng 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Nâu Đỏ Sáng 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Nâu Hạt Dẻ 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Nâu Socola 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Nâu Tối 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Đen Nhuộm 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Vàng Sáng 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Vàng Tẩy 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Nâu Vàng 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Nâu Đỏ Sáng 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Nâu Socola 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Nâu Tối 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Đen Nhuộm 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Vàng Sáng 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Vàng Tẩy 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Nâu Vàng 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Nâu Đỏ Sáng 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Nâu Socola 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Nâu Tối 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Đen Nhuộm 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Vàng Sáng 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Vàng Tẩy 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Vàng 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Đỏ Sáng 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Tối 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Vàng 36cm (chạm ngực) Tóc nối tại nhà Vàng Sáng 36cm (chạm ngực) Tóc Đuôi Ngựa Đen Tự Nhiên 51cm Tóc nối tại nhà Nâu Hạt Dẻ 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Nâu Hạt Dẻ 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Nâu Hạt Dẻ 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Đen Tự Nhiên 56cm (qua eo) Tóc nối tại nhà Đen Tự Nhiên 61cm (chạm hông) Tóc nối tại nhà Đen Tự Nhiên 51cm (ngang eo) Tóc nối tại nhà Đen Tự Nhiên 46cm (chạm eo) Tóc nối tại nhà Đen Tự Nhiên 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Vàng Tẩy 36cm (chạm ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Socola 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Đen Nhuộm 41cm (ngang ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Hạt Dẻ 36cm (chạm ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Đỏ Sáng 36cm (chạm ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Socola 36cm (chạm ngực) Tóc nối tại nhà Nâu Tối 36cm (chạm ngực) Tóc nối tại nhà Đen Nhuộm 36cm (chạm ngực) Tóc nối tại nhà Đen Tự Nhiên 36cm (chạm ngực)
  • Nhìn thẳng vào Camera.
  • Phải thể hiện rõ tóc từ gốc đến ngọn.
  • Ánh sáng chiếu vào tự nhiên (Gần cửa sổ).
  • Chỉ một người trong khung hình.
  • Ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa.
  • Tránh ảnh tóc bị chói, loá bởi ánh mặt trời.
Chọn màu sắc

Chọn danh mục

Tóc che hói

Tóc đuôi ngựa

Tóc mái

Tóc nối tại nhà

Màu đã chọn

Không tìm thấy sản phẩm phù hợp. Vui lòng thử lại

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tóc nối tại nhà Đen Tự Nhiên 36cm (chạm ngực)”